Cenník

Cenník výkonov a služieb nad rozsah dohodnutých v Zmluve o výkone správy

 

výkony a poplatky ekonomické oddelenie:

- vyhotovenie potvrdenia pre kataster, banky

6,00€

- vypracovanie splátkového kalendára

2,40€

- druhé a ďalšie vydanie Zmluvy o výkone správy

3,60€

- kopirovanie jednej strany na žiadosť vlastníka

0,36€

- vystavenie upomienky za neplnenie si povinností ( dlh na úhradách za užívanie bytu, spoločných,prenajatých, odkúpených priestorov )

4,80€

- vybavenie listinných dokladov, vypracovanie žiadosti o úver a jeho podanie, uzatvorenie úverovej zmluvy pre bytový dom

150,00€

- vybavenie listinných dokladov , vypracovanie žiadosti o zmenu úverových podmienok a uzatvorenie dodatku k úverovej zmluve

50,00€

- vybavenie listinných dokladov, vypracovanie a podanie žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB

350,00€

- vybavenie listinných dokladov, vypracovanie a podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytového domu z Min.dopravy a výstavby SR

500,00€

- druhá a ďalšia účasť správcu na schôdzi,al. písomnom hlasovaní BD v priebehu roka po pracovnej dobe

24,00€

- vypracovanie a uzatvorenie zmluvy o prenájme spoločných a nebytových priestorov v dome

24,00€

 

 

výkony a poplatky technické oddelenie:

vybavenie listinných dokladov a zabezpečenie vydania stavebného povolenia

(okrem hradených poplatkov)

48,00€

vybavenie listinných dokladov a zabezpečenie ohlasovacej povinnosti (okrem hradených poplatkov)

12,00€

vybavenie listinných podkladov a zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia

48,00€

vyhotovenie potvrdenia o veku stavby

 2,40€

vydanie stanoviska k rekonštrukcii bytu

kopirovanie jednej strany na žiadosť vlastníka

6,00€

0,36€

 

 

 

výkony a poplatky za údržbárske práce:

montážna hodina /účtuje sa každá začatá hodina/

21€

výjazd /účtuje sa len raz, aj v prípade, že údržbár musí ísť nakúpiť materiál

8€

 

uvedené ceny sú s DPH.

Pri zasielaní písomností poštou je účtované poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.vedené ceny sú s DPH.

Cenník schválený konateľom spoločnosti dňa: 12.4.2021
Platnosť cenníka od: 01.05.2021 


Kontakt

telefón: 055 / 623 44 78, 622 17 44
email: byfos@byfos.sk

 

Predpis, zmeny mesačných záloh, nahlásenie stavov vodomerov

matisova@byfos.sk 0903 633 864
neuwirthova@byfos.sk  

Technické oddelenie (nahlásenie porúch, nahlásenie stavov meračov tepla)

beres@byfos.sk 0903 633 857
lastovecka@byfos.sk 0910 789 992

Ekonomické oddelenie

byfos@byfos.sk

egedova@byfos.sk  0918 833 852

   

 

Stránkové hodiny

Po: 8:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Ut: Nestránkový deň
St: 8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Št: Nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:00   12:30 - 15:00

 

 

 

Havarijná služba

TEHO dispečing 055/ 636 09 99
055/ 636 09 91
Plynárne poruchy 0850 111 727
Elektrárne poruchy 0800 123 332
Vodárne poruchy 055 / 795 24 20
Havarijné služby  
NAMONT 055/ 69 69 272
DALKIA 0800 188 254
TEPLOSERVIS 0907 971 254
Poruchy výťahov  
SCHINDLER 0850 123 724
LIFTEX 0903 634 459
KONE 0850 111 667
OTIS 0800 13 14 15
BOBSON 0905 418 162

viac informácií